De Gouden Dageraad Lezingen

Auteur L. Ron Hubbard
De Gouden Dageraad Lezingen

Geen Aanbod Aanwezig

Helaas zijn er momenteel geen tweedehands aanbieders voor dit boek. Kom op een later tijdstip terug.

Product informatie

  • ISBN 9781403135667
  • ISBN 10 1403135665
  • Druk 1

Samenvatting

Voortgekomen uit de hoogste niveaus van Scientology... een basisintroductie van onsterftlijkheid zelf:"De verlossing waarop men deze afgelopen tweeduizend jaar heeft gehoopt, is er. Dat wordt je in deze alinea meegedeeld. En het is waar. Ze is niet gekomen met trompetgeschal of met de schittering en het flikkeren van vlammen. Ze viel stilleijes op je deurmat en je bent er helemaal niet zeker van of je het wel zou moeten geloven." - L. Ron Hubbard De plaats was Phoenix, Arizona, het jaar 1954, en met niets minder dan een aanbod van onsterfelijkheid, verstuurde Ron Een Uitnodiging tot Vrijheid, wat vrij letterlijk het begin van een gouden dageraad markeerde.Het toepassen van die ontdekkingen die voortkwamen uit vorderingen geboekt na Dianetics in 1950 op het uitroeien van het reactieve verstand, ... resulteerde op zijn beurt in een doorbraak van zelfs nóg groter belang: het isoleren, beschrijven en aanpakken van de menselijke geest en het ontstaan van Scientology. Hoewel de ontdekking van de menselijke geest al twee jaar eerder in 1952 had plaatsgevonden, was het niet zo dat het algemene publiek daar in 1954 al enige notie van had - iets wat Ron ook precies zo wilde. Tot nu dan.Voor de duidelijkheid, de volledige en complete verklaring van wat Ron had bereikt, zou in één enkel woord kunnen worden samengevat: exteriorisatie. En met deze prestatie van hemzelf en anderen, begon Ron er onmiddellijk aan om het volgende meest cruciale doel te bereiken: het ontwikkelen van technieken en processen die door iedere auditor konden worden gebruikt, om op hun beurt ieder wezen deze ultieme vrijheid te laten bereiken. Het was om die reden dat de maar liefst zeven Gevorderde Theorie en Onderzoekscursussen die Ron tijdens de twee voorgaande jaren had gegeven om de meest bekwame auditors te trainen - waarbij hij meer dan 450 lezingen gaf- allemaal werden gegeven aan een handjevol uitverkorenen, ter voorbereiding van wat hij nu kon openbaren. Door die technologie - exacte processen om te worden toegepast in een exacte volgorde met een onvermijdelijk resultaat - bij te schaven en te systematiseren, was Ron er nu klaar voor om het aan de wereld in het algemeen te presenteren.Sterker nog, met wat nu bereikt was, had Scientology zich onmiskenbaar op het terrein van de religie begeven en was ze in staat om hetgeen te bewerkstelligen waar sinds het begin der tijden door de Mensheid slechts in haar dromen op werd gehoopt. En dat was de achtergrond waartegen een nieuwe uitgave verspreid werd uit Ron's hoofdkwartier in Phoenix, Arizona. Onder de toepasselijke titel "De Gouden Dageraad" werden door L. Ron Hubbard geschreven artikelen uitgegeven als "De Scientology Kerk", "Het Credo van de Kerk", "Wat is Scientology?", "Wat een Groepssessie is" en oefeningen om je vrienden te helpen - in het bijzonder auditingassisten. Ron had echter meer te bieden dan informatie alleen. Het was eerder een uitnodiging van L. Ron Hubbard zelf om kennis te nemen van Scientology.Op deze manier begon in de herfst van 1954 een serie van wekelijkse lezingen op de woensdagavonden. Ron ging van start in de Scientology Kerk op 403 East Roosevelt, maar de opkomst was al snel zo groot dat hij zich genoodzaakt zag om zijn lezingen vervolgens te houden in het Auditorium vande Monroe School op 215 North 7th Street. Ook al was wat de aanwezigen daar meemaakten een unieke ervaring in hun leven, de tijdloze aard van wat Ron daar presenteerde is vandaag de dag niet minder uitzonderlijk.De indeling was dusdanig dat elke één uur durende lezing die een grondbeginsel van Dianetics en Scientology behandelde, werd gevolgd door een uur Groepsauditing - alles persoonlijk door Ron gegeven. Hoewel dat programma wellicht ontworpen was voor degenen die voor het eerst interesse toonden in Scientology, hebben we het hier over Groepsauditingsessies die rechtstreeks voortkwamen uit de meest geavanceerde processen die Ron ontwikkeld had om exteriorisatie en exterieure bekwaamheden tebewerkstelligen. Vandaar dat dit een serie openbare lezingen is die zijn gelijke niet kent; de combinatie van lezing met Groepsauditing, zowel op een niveau ter kennismaking voor beginners, als op een gevorderd niveau van het maken van Clears in groepen.Verder is het zo dat wat Ron naar voren bracht in deze eerste openbare lezingen sinds 1950, vandaag de dag geldt als een reeks tijdloze klassiekers"Wonderen", "Scientology en Bekwaamheid" en "Over de Tweede Drijfveer", om er maar eens een paar te noemen uit het uitgebreide scala van titels. Evenzo werden LRH gegevens die onmiddellijke herkenning oproepen bij zowel scientologen als niet-scientologen, voor het eerst in deze openbare verhandelingen algemeen bekendgemaakt. Een typisch voorbeeld is Ron'sbefaamde uiteenzetting van "er zijn" en "communiceren" als de enige twee "misdrijven" die dit universum bestraft. Doordat Ron Dianetics en Scientology uitvoerig behandelt, volgen hieruit volledige lezingen over grondbeginselen en het toepassen van Scientology oplossingen in de samenleving, namelijk "DeDriehoek Affiniteit, Realiteit en Communicatie" en "De Acht Drijfveren". Hij behandelde zelfs een individueel en sociaal probleem, dat zowel toen als nu actueel was: "Alcoholisme". Wat betreft die Groepsauditingsessies, die kwamen rechtstreeks uit Het Ontwikkelen van Menselijke Vermogens en zelfsde meest serieuze aanwezigen konden hun gezicht niet in de plooi houden toen Ron de volgende auditingopdracht gaf: "Begin te Lachen".Ondanks het feit dat hij al deze lezingen gaf, was er zelfs een nog belangrijker verhaal dat zich ontwikkelde. Ron stippelde de toekomstige route voorScientology uit met de ultieme formule voor het creëren van een nieuwe samenleving:"Daarom zou een groep zoals scientologen en dianetici die in een samenleving functioneren, door eenvoudigweg die samenleving erop te attenderen en niet door iets anders te doen, geen auditing of zoiets - maar door een samenleving er eenvoudigweg op te attenderen dat vrijheid kan bestaan en wel degelijk bestaat, waarschijnlijk alleen al door die handeling, als ze dat consequent en voortdurend zouden doen, een Gouden Eeuw voor een volk teweegbrengen."Alleen al voor het bereiken van die doeleinden, presenteerde Ron eenvolledig arsenaal aan doorbraken:Deelname - hoe het lichamelijke welzijn van een persoon zo goed is als hij kan deelnemen aan het leven;Spelen - hoe een spel een activiteit is die door één of meer individuen wordt aangegaan om zodoende de interesse voor communicatie in het leven te handhaven;De Omgeving - hoe de Mens vooruitgang boekt wanneer hij zijn omgeving aan zichzelf aanpast, en niet andersom;Succes - hoe dat zijn weg vindt wanneer iemand om zich heen kan kijken om te zien wat er gedaan moet worden, wat er opgelost moet worden, wat er echt is en er dan ook iets aan doet;Dianetics en Scientology - het verhaal van hun ontwikkeling;Realiteit - de realiteit van mensen op verschillende niveaus van de Toonschaal, en waarom het enige dat een persoon in apathie scherp zou zien, apathische dingen zouden zijn;Het Gezin - waarom we vandaag de dag de Tweede Drijfveer hebben als grootste bestuursorgaan van het individu;Auditing - hoe het de missie van de auditor is het individu omhoog te brengen tot waar hij tot op zekere hoogte speler kan zijn;Het Verstand - hoe het romantische en het avontuurlijke van Dianetics en Scientology feitelijk op het terrein van de auditor liggen;Groepsauditing - het verhoogt bij de persoon het bewustzijn van de omgeving, en verbetert iemands communicatie;Ruimte en Energie - tenzij die binnen hun psychologische referentiekader worden begrepen, zal de natuurkunde nooit worden begrepen.Wetenschap - de verschillende wetenschappen zoals de natuurkunde, scheikunde en biologie, missen de essentiële factor leven;Zekerheid - de twee soorten hiervan;Specialisatie - als je een volk van individuen had, die zonder vrees van hun kant overal mee om konden gaan en zich over geen enkel deel van het bestaan onzeker voelden, dan zou je geen enkele specialisthebben, dan zou je een beschaving hebben.Wanneer het aankomt op wat Ron's lezingen betekenden voor Phoenix en omstreken, dan hoef je niet verder te kijken dan een snel groeiend veld, het uitbreiden van de Scientology panden tot acht gebouwen en een auditorium speciaal voor Ron's lezingen - waarna zelfs die voorzieningen te klein werden, watleidde tot het vestigen van de Moederkerk in de hoofdstad van Amerika.Wat deze lezingen vandaag de dag voor scientologen betekenen? Dit zijn de openbare lezingen en groepsauditingsessies van L. Ron Hubbard, voortkomend uit de hoogste niveaus, maar desalniettemin voorzien ze in de gegevens en de wijze van toepassing om de gouden dageraad van een nieuwe samenlevingtot stand te brengen. DE GOUDEN DAGERAAD Phoenix AvondlezingenVertaalde lezingen van L. Ron HubbardDATUM: November 1954 - mei 1955LOCATIE: Phoenix, ArizonaBEVAT:13 lezingen13 GroepsauditingsessiesTranscriptiesVolledige IndexUitgebreide WoordenlijstLeidraad met uitgaven, schalen en kaarten waar in de lezingen naar verwezen wordt INHOUD: TITELS VAN DE LEZINGENHet Verkeerde om te doen, is Niets doen, 17 nov. 1954Groepsauditing: Accepteren en Afwijzen, 17 nov. 1954Spelen, 12 jan. 1955Groepsauditing: Het Verplaatsen van Aandacht, 12 jan. 1955De DriehoekAffiniteit, Realiteit en Communicatie, 19 jan. 1955Groepsauditing: Begin te Lachen, 19 jan. 1955Doelen van Dianetics en Scientology, 26 jan. 1955Groepsauditing, 26 jan. 1955Alcoholisme,2 febr. 1955Groepsauditing: Het Heden, 2 febr. 1955Wonderen, 9 febr. 1955Sessie: Controle over een Lichaam, Denk een Gedachte, 9 febr. 1955Scientology en Bekwaamheid, 23 febr. 1955Groepsauditing: Vind een Mysterie, 23 febr. 1955Gezondheid & Zekerheid, 9 maart 1955Groepsauditing: Enkeling, Dingen die Werkelijk en Onwerkelijk zijn, 9 maart 1955Veroverd Territorium, 30 Maart 1955

Veel gestelde vragen

Hoe werkt Resale.nl?

Je kunt op de website advertentie(s) plaatsen van de boeken die u wilt verkopen. Een potentiële koper neemt dan contact met je op om samen een prijs af te spreken en de transactie verder af te handelen. Houdt hierbij onze aanbevelingen voor een veilige transactie in gedachten en voorkomt dat je slachtoffer wordt van oplichting.

Hoe kom ik in contact met de verkoper?

Je kunt een reactie versturen door bij de betreffende advertentie van de verkoper op de knop ‘doe een bod’ te drukken. Je kunt nu een bod doen op de advertentie en een persoonlijk bericht toevoegen. Het verstuurde bod brengt je in contact met de verkoper via e-mail.

Wat zijn de kosten voor het verkopen van mijn studieboeken?

Je kunt geheel gratis gebruik maken van de diensten van Resale.nl. Resale.nl haalt zijn inkomsten uit advertenties.

Hoe kan ik een boek kopen?

Resale.nl werkt globaal op de volgende manier:

  1. Zoek via het zoekveld het studieboek dat je wilt kopen.
  2. Uit de zoekresultaten kies je het studieboek waar je geïnteresseerd in bent.
  3. Op de detailpagina van het studieboek kun je een overzicht vinden van de personen die het studieboek verkopen.
  4. Je kunt nu een bod plaatsen door op de button te klikken. Het bod wordt via e-mail aan de verkoper verzonden.
  5. De verkoper van het studieboek neemt contact met je op door een reactie te geven op het bod dat je hebt verzonden. Met de verkoper kun je gezamenlijk een prijs afspreken. Houdt hierbij onze aanbevelingen voor een veilige overdracht in gedachten en voorkom dat u slachtoffer wordt van oplichting.

Hoe weet ik wat ik koop?

Om te achterhalen of wat je koopt ook daadwerkelijk is wat er wordt geadverteerd is het verstandig om bij de verkoper langs te gaan en het aangebodene te bezichtigen. Doe je dit niet, dan loopt je een zeker risico. Onder het kopje ‘Hoe kan ik de kans op misbruik verkleinen’ kun je meer over dit onderwerp vinden.