Boeken voor Christelijke Hogeschool Windesheim / Opleiding tot leraar Basisonderwijs

Hieronder de lijst met boeken die gerelateerd zijn aan de studie 'Opleiding tot leraar Basisonderwijs' aan de 'Christelijke Hogeschool Windesheim'.

Aardrijkskunde & didactiek 2 Basisstof

Aardrijkskunde & didactiek 2 Basisstof

Aardrijkskunde en didactiek 1

Aardrijkskunde en didactiek 1

Aardrijkskunde is overal

Aardrijkskunde is overal

Basisboek communiceren

Basisboek communiceren

Basiskennis aardrijkskunde

Basiskennis aardrijkskunde

Basisvaardigheden Rekenen voor de Pabo

Basisvaardigheden Rekenen voor de Pabo

De geo basisboek

De geo basisboek

Een wereld vol geloof

Een wereld vol geloof

Engels in het basisonderwijs

Engels in het basisonderwijs

Gebroken getallen 1e editie

Gebroken getallen 1e editie

Geschiedenis geven

Geschiedenis geven

Geschiedenis van nederland van prehistorie tot nu + cd-rom

Geschiedenis van nederland van prehistorie tot nu + cd-rom

Gezond gedrag in de basisschool

Gezond gedrag in de basisschool

Handelingsgericht werken: een handreiking voor het schoolteam - incl. toegang e-lexicon HGW

Handelingsgericht werken: een handreiking voor het schoolteam - incl. toegang e-lexicon HGW

Het Onderwijsvragenboek

Het Onderwijsvragenboek

Kiezen voor het jonge kind

Kiezen voor het jonge kind

Kijk op Spel

Kijk op Spel

Laat maar zien

Laat maar zien

Laat maar zien

Laat maar zien

Leesbeesten en boekenfeesten

Leesbeesten en boekenfeesten

Meten en meetkunde 1e editie 2e ed: 9789006955385

Meten en meetkunde 1e editie 2e ed: 9789006955385

Muziek / spw-scw-ab

Muziek / spw-scw-ab

Natuuronderwijs inzichtelijk

Natuuronderwijs inzichtelijk

Nederlands als tweede taal in het basisonderwijs

Nederlands als tweede taal in het basisonderwijs

Ontwikkelingsgericht onderwijs Basisontwikkeling in de onderbouw

Ontwikkelingsgericht onderwijs Basisontwikkeling in de onderbouw

Ontwikkelingsgericht onderwijs Werken met materialen

Ontwikkelingsgericht onderwijs Werken met materialen

Onvoorspelbaar verleden

Onvoorspelbaar verleden

Oranjekruisboekje

Oranjekruisboekje

Pedagogisch-didactisch begeleiden

Pedagogisch-didactisch begeleiden

Praktische cursus spelling

Praktische cursus spelling

Praktische didactiek voor engels in het basisonderwijs

Praktische didactiek voor engels in het basisonderwijs

Praktische didactiek voor natuuronderwijs

Praktische didactiek voor natuuronderwijs

Praktische taalvaardigheid voor engels in het basisonderwijs

Praktische taalvaardigheid voor engels in het basisonderwijs

Praktische taalvaardigheid voor Engels in het basisonderwijs

Praktische taalvaardigheid voor Engels in het basisonderwijs

Praktische taalvaardigheid voor engles in het basisonderwijs / spreekvaardigheid

Praktische taalvaardigheid voor engles in het basisonderwijs / spreekvaardigheid

Rekendidactiek Meten en meetkunde 2e editie

Rekendidactiek Meten en meetkunde 2e editie

Rekenen en wiskunde uitgelegd

Rekenen en wiskunde uitgelegd

Rekenen met hele getallen op de basisschool

Rekenen met hele getallen op de basisschool

Rekenen-wiskunde in de praktijk Bovenbouw

Rekenen-wiskunde in de praktijk Bovenbouw

Schrijfwijzer

Schrijfwijzer

Schrijven kun je leren

Schrijven kun je leren

Spel en spelen

Spel en spelen

Spelling & didactiek

Spelling & didactiek

Spelpatronen, het rode boekje voor de spelling

Spelpatronen, het rode boekje voor de spelling

Sport- en spelactiviteiten spw/scw/ab / druk 2

Sport- en spelactiviteiten spw/scw/ab / druk 2

Studeer effectief

Studeer effectief

Taaldidactiek

Taaldidactiek

Taalontwikkeling op school

Taalontwikkeling op school

Verhalen die ertoe doen

Verhalen die ertoe doen

Verhoudingen en Procenten 1e editie

Verhoudingen en Procenten 1e editie

Verleden, heden, toekomst Basisboek

Verleden, heden, toekomst Basisboek

Werken in het bas. 2e

Werken in het bas. 2e

Wetenschap en techniek op de basisschool

Wetenschap en techniek op de basisschool

Wiskunde & didactiek 1

Wiskunde & didactiek 1

Wiskunde & didactiek 2

Wiskunde & didactiek 2

Zicht op geschiedenis

Zicht op geschiedenis