Nur Economie, recht en bedrijfskunde HOGER ONDERWIJS

Bedrijfsinformatiesystemen, 14e editie met MyLab NL
Management en Organisatie met MyLab NL toegangscode
Beleggen en financiële markten
Ondernemerschap in een notendop
Het verschijnsel toerisme; verleden, heden, toekomst
BiSL® - Een framework voor business informatiemanagement. 2de, herziene druk
Kennismaken met Lean
Principes van marketing, 6e editie met MyLab NL toegangscode
Economics of Organizations and Markets
Het marketingplan, 4e editie
Organisatiestructuren, 2e editie, met XTRA toegangscode
Onderzoek doen
Deskresearch, 3e editie met MyLab NL toegangscode
Custom pack Principes van Marketing, 6e editie - InHolland
Marketing: modellen en berekeningen, 2e editie met XTRA toegangscode
Statistiek 11e editie met oefeningenbundel
Strategisch merkenmanagement, 4e editie, toegangscode MyLab NL
Custom InHolland 2015 Principes van marketing pack
Basisboek Praktijkonderzoek Custom HAN 2E
Marketingmanagementpraktijk Competentietraining management