Nur Geneeskunde algemeen

Farmacotherapeutisch Kompas 2008
Fuga Materia Medica Composieten
Anatomische Atlas Prometheus 3 delen
Hé dokter wordt wakker
Lof der geneeskunde
Over de grenzen van het medisch beroepsgeheim
Anatomie van het gevoel
Stoorzender
De medische wetenschap van House
Trigger points praktisch 2 en 3 Onderste lidmaat en Centrale As werkboek Myofasciale Therapie
De arts als ondernemer
Hartverscheurend
Huisarts en moeheid
Diabetes, what's up?
Spreekuur thuis Manisch depressief
Rechtop in de wind
Spreekuur thuis Omgaan met incontinentie
Hodgkin en Zo!
Spreekuur thuis Stuiterend door het leven ?
Social Media voor medici