Nur Geneeskunde algemeen

Interpretatie van medisch laboratoriumonderzoek
Farmacotherapeutisch Kompas 2008
Veroudering, dementie, rouw en verlies
ECG uit of in het hoofd
Alzheimer
Ehlers Danlos syndroom
Lindeboomreeks Christelijke orientatie in medisch-ethische onderwerpen
Cured of cancer
Handboek Somatisatie
The HIV-1 envelope glycoproteins: folding, function and vaccine design
Leerboek Kindergeneeskunde
Indications and results of isolated limb perfusion
Dokter worden
Sesam Atlas van de farmacologie
De garderobe van de dokter
Sesam Atlas van de immunologie
Schrijven tegen de tijd
Sesam Atlas van de Anatomie 2 inwendige organen
Probleemgeoriënteerd denken in de geriatrie
Sesam Atlas van de anatomie 3 Zenuwstelsel en zintuigen