Nur Geneeskunde algemeen

Farmacotherapeutisch Kompas 2008
Dementie op jonge leeftijd
Werken aan je zelfbeeld
Waarneemgids 2011
Gewoon... mijn verhaal
NHG-standaarden NHG-standaarden voor de huisarts 2016
Bijblijven 2012 nr. 4 - Borstvoeding
Gekkenwerk
Informatorium voor Voeding en Diëtetiek - supplement 86
Interpretatie van medisch laboratoriumonderzoek
Medullaza 2
Leidraad fysische diagnostiek
Diagnose en therapie 2013-2014
Te vroeg geboren
Waarneemgids
Geneeskundig jaarboek 2012
Ik had nog niet dood gehoeven
De medisch specialist is (g)een alleskunner
Het jicht formularium
In search of Andreas Vesalius