Nur Mens en maatschappij BVE-sector (=MBO + volwassenen educatie)

Leren, de leergroep en ik
De lerende winnaar
LesLab LOB mbo niveau 3 en 4 Leslab fase A mbo niveau 3-4 studentenwerkboek
LesLab LOB mbo niveau 3 en 4 LesLab fase B en C mbo niveau 3-4 studentenwerkboek
LesLab LOB mbo niveau 2 LesLab fase A mbo niveau 2 studentenwerkboek
LesLab LOB mbo niveau 2 LesLab fase B mbo niveau 2 studentenwerkboek
Kom verder!
Startershandboek voor inburgeraars
Vooruit!
Werken in Nederland - Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt
Methodische beroepsvorming
Methodische beroepsvorming
Professional organizing, je leven op orde
Social media voor het mbo
Online marketing voor het mbo
Werkboek online marketing voor het mbo
Veilig maken Het surveillanceplan
Handreiking briefing en debriefing politie
Kies 1 LEERWERKBOEK BURGERSCHAP. LET OP: Vanaf april 2017 niet meer leverbaar. Deze druk alleen gebruiken voor instromers in de klassen. Anders de geactualiseerde versie bestellen ISBN 9789491699795.
Schokland 3.0 Handboek NB: vanaf april 2018 niet meer leverbaar