Nur Personeel en organisatie

Gedrag in organisaties
Leerboek HRM
Strategisch opleiden en leren in organisaties
Een praktijkgerichte benadering van organisatie en management
Grondslagen AO: deel B , Processen en systemen
Organisatie- en personeelsmanagement
Vuur werkt
Arbeidsomstandigheden beleidsregels 2012
Medezeggenschap op maat
Arbo- en milieutools, incl. boek 2012-001
Synergetisch produceren in praktijk
Arbo Jaarboek 2012
Gids Bedrijfshulpverlening 2012
Handboek Ergonomie 2012-2013
Basispakket voor ondernemingsraden
OR en doelgericht communiceren
De sociale politiek van het kabinet Rutte
Jaarboek arbeidsvoorwaarden en medezeggenschap 2012
Maatschappelijk verantwoord ondernemen
Praktijkboek Arbeidsomstandigheden, 2012