Nur Recht algemeen

Sdu Commentaar Algemene wet bestuursrecht.
Hoofdlijnen Nederlands Recht
Wetteksten Hoger Economisch onderwijs 2008/2009
Hoofdlijnen Nederlands Recht
De geordende wereld van het recht
Mediation tussen dwang en vrijwilligheid
Nazi Crimes on Trial Justiz und NS-Verbrechen 25
Casebook on European union health law
Nazi Crimes on Trial Justiz und NS-verbrechen 26
Erfenisvakdag Cahiers Het samengestelde gezin en de nalatenschap
Nazi Crimes on Trial DDR-Justiz und NS-Verbrechen 1
De gevangenisbewaarder
Nazi Crimes on Trial DDR-Justiz und NS-Verbrechen 2
Maklu Wetteksten Nederland Wetgeving gezondheidszorg
Amsterdam Academic Archive Recht, orde en burgerlijke ongehoorzaamheid
Reeks Maklu Wetboekpockets Gerechtelijk wetboek (BE)
Justiz und NS Verbrechen 28 die vom 29.04.1968 bis zum 11.05.1968 ergangenen Strafurteiel Lfd. Nr. 672-677
Indirecte discriminatie op grond van nationaliteit
Amsterdam Academic Archive Auteursrecht op informatie
Erfenisvakdag Cahiers Het familiebedrijf en de nalatenschap