Nur Recht algemeen

Sdu Commentaar Algemene wet bestuursrecht.
Wetteksten Hoger Economisch onderwijs 2008/2009
Hoofdlijnen Nederlands Recht
Hoofdlijnen Nederlands Recht
Kluwer Collegebundel Limited Edition, 2014/2015
Burenoverlast
Jeugdcriminologie
Handelingen Nederlandse Juristen-Vereniging Verslag jaarvergadering NJV
Buitengewoon Opsporingsambtenaar en Handhaver Toezicht en Veiligheid Studie-editie
Handboek Familievermogensrecht 2013/2014
Advocatenmemo 2014
Wetgeving gezondheidszorg
Boom Juridische studieboeken Grondslagen van het recht 1 Hoofdlijnen
De psychiatrie in het Nederlandse recht
Basisteams in de Nationale Politie PW88
Handboek Registergoederenrecht 2010/2011
Erfrecht voor de praktijk
Oefening baart kunst
Waarheid en waarheidsvinding in het recht
Zelfsturing, hoe het wél werkt