Nur Recht algemeen

Gewogen betogen
Boom Juridische praktijkboeken Management & Organisatie binnen de professionele juridische dienstverlening
Hoofdlijnen Nederlands Recht
Sdu Commentaar Algemene wet bestuursrecht.
Wetteksten Hoger Economisch onderwijs 2008/2009
Hoofdlijnen Nederlands Recht
Vergelding en vergoeding
Legal Education in Asia
Planschade
Quintessens Gezondheidsrecht
E Hofi di Ley
Het legaat, de wisselwerking tussen civiel en fiscaal recht
Practical Legal English: Legal Terminology
Verhuur van zorgvastgoed
Beroepenwetgeving gezondheidszorg 2010/2011
Juridische methoden
Juridisch-Economisch Lexicon
Law & Governance - Beyond the Public-Private Law Divide?
Woningcorporaties in een nieuwe werkelijkheid
Leerboek gezondheidsrecht