Nur Recht algemeen

Boom Juridische praktijkboeken Management & Organisatie binnen de professionele juridische dienstverlening
Gewogen betogen
Wetteksten Hoger Economisch onderwijs 2008/2009
Hoofdlijnen Nederlands Recht
Sdu Commentaar Algemene wet bestuursrecht.
Prinsengrachtreeks Pardon, is dat zo?
Ars Aequi libri Over recht gesproken
Prinsengrachtreeks Vorm en inhoud, rechtspraak en architectuur
Bronnen zoeken, bronnen verantwoorden
Ars Aequi Handboeken Hoofdstukken Grondrechten
Ars Aequi Handboeken Over recht gesproken
Prinsengrachtreeks Ik ben niet overtuigd
Prinsengrachtreeks Illusies
Ars Aequi Jurisprudentie European fundamental rights cases
Ars Aequi Geschetst Huurrecht geschetst
Prinsengrachtreeks De lotgevallen en dilemma's van het hof Amsterdam tijdens de bezetting
Ars Aequi Handboeken Met kracht van argumenten
Ars Aequi Handboeken Perspectieven op recht
In omnibus omnia
Burgerlijk procesrecht 2014/2015