Nur Statistiek en methodologie

Statistiek om mee te werken Opgaven en uitwerkingen
De analyse van de omgeving
Basisvaardigheden Toegepaste Statistiek
SPSS voor marktonderzoek
Kwalitatieve analyse: kunst én kunde
Statistiek bij marktonderzoek
Het ontwerpen van een onderzoek
Statistiek voor economie en bedrijfskunde
Kwalitatief evalueren in het sociale domein
Statistiek voor economie en bedrijfskunde Opgaven
Trend en toeval - Tweede editie
Statistiek 1 Datareductie
Statistiek Oefeningen
Statistiek 3 Toepassingen
Kansrekenen en beschrijvende statistiek
Statistiek 2 Theorie
Statistiek en wetenschap
Onderzoeksmethoden (negende druk)
Inleiding in de toegepaste biostatistiek
Rapporteren over kwalitatief onderzoek