Nur Technische en nautische vakken HOGER ONDERWIJS

Vervolgboek wiskunde
Producttekenen en -documenteren
Roloff Matek Machineonderdelen theorieboek, 5 druk
Productmodelleren met SolidWorks - Derde druk
Sterkteleer
Moderne industriële productie, 2e editie met XTRA toegangscode
Natuurkunde, deel 1, 4e herziene editie
Toegepaste wiskunde voor het hoger onderwijs - Inleiding
Mechanica: Statisch onbepaalde constructies en Bezwijkanalyse
Basisboek Bouwkunde
Navigatie
Algemene economie voor SPD
Navigatie - Vraagstukken en gegevens
Tabellen voor bouw- en waterbouwkundigen
Mechanica: Evenwicht
Geschiedenis van de Bouwkunst
Duurzame energietechniek
Basisboek Bouwkundig tekenen
Mechanica voor technici - Dynamica
Bouwplanning