Uitgever Dekkers, Onderwijs Adviserings Buro

Greep krijgen op je studieloopbaan - versie HBO
Hoezo PGO? Deelnemershandleiding voor de opleidingen techniek in het MBO (kwalificatieniveau 3 en 4)
De onderWIJSwaaier
Procesbegeleiding Het boek voor tutoren 2
Beelden over competentiegericht leren
Aan de slag met studieloopbaanbegeleiding
Aan de slag met assessment
Greep krijgen op je studieloopbaan MBO niveau 3/4
Aan de slag met competentiegerichte opdrachten
Greep krijgen op je studieloopbaan 2 MBO
Aan de slag met onderwijsteams
Greep krijgen op je studieloopbaan
Aan de slag met competenties
Aan de slag met onderwijsteams in het Voortgezet Onderwijs
Greep krijgen op toetsen en examens
Greep krijgen op je opdrachten en projecten
Focus op Vakmanschap
De onderwijsscheurkalender 2013
Focus op verandering
100% Jezelf