Uitgever Gorcum b.v., Koninklijke Van

Inleiding in de Pedagogiek
Ontwikkelingspsychologie
Gedeeld leiderschap
Mastering three
Handboek Leerprocesbegeleiding
Professioneel omgaan met hoogbegaafden
Easycratie
Woord en communicatie
Effectief economie onderwijs
HBO-reeks gezondheidszorg/welzijn Maatschappelijk werk en de zorg voor ouderen
Groepsleiding in focus
Psychotherapie door beeld- en begripsvorming
Oefeningen bij deskundig hulpverlenen
Inleiding tot de persoonlijkheidsleer
Spel en speelgoed bij geestelijk gehandicapte kinderen
Hoogbegaafden in de samenleving
Methodisch handelen in de logopedie
Stichting management studies Gamechangers
Somebody will know someday
TT Assen