Uitgever Sdu Uitgevers

Sdu Commentaar Algemene wet bestuursrecht.
Methode Overijssel
NMI kennisreeks Mediation in arbeidsconflicten
Het groene boekje
Pensioenwet
Fiscale geschriften Fiscaal Bezwaar in AWR en AWB
Fiscale zakenreeks De 30%-regeling voor ingekomen werknemers
Reeks Fiscale Wet- & Regelgeving Wetteksten verzameling belastingwetten 2009
Fiscale geschriften Deelnemingsvrijstelling
Fiscale Praktijkreeks Echtscheiding
Fiscale oraties en afscheidsredes
Jeugdzorg
Leerboeken Opleiding Beveiliging Beveiliger 2 Maatschappij en cultuur
Handboeken voor de brandweer Personeel - toelichting op wet & regelgeving
Handboeken voor de brandweer Personeel - wet & regelgeving
Zakboek Wettelijk Kader geweldsinstructie
Praktijkreeks BOPZ De samenhang tussen de WGBO en de Wet Bopz
Monografieen (echt)scheidingsrecht Kind en scheiding
De ondernemende advocaat
De lastige partner