Uitgever Uitgeverij Kluwer BV

Van der Pot, Handboek van het Nederlandse staatsrecht
Studiepockets strafrecht Hoofdwegen door het verkeersrecht
Ars notariatus De goede, afvallige notaris
Juridisch-economisch lexicon = The legal and economic lexicon
Niet-ioniserende straling
Praktijkgidsen arbeidshygiene Opsporen en beoordelen van informatie over toxische stoffen
Fed's fiscale brochures Buitenlandse belastingplicht in de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting
Fiscale brochures De Landbouwvrijstelling
Waardering onroerende zaken
Natuurschoonwet 1928
Fiscale brochures Belastingheffing van coöperaties
Fiscale studieserie Fiscaal straf- en strafprocesrecht
ATM
ATM 2001-1
Belastingherziening 2001, praktisch toegelicht
International financial reporting standards 2011-2012
International Financial Reporting Standards 2009 - 2010
Regelingen MKB 2002
Juridisch Zakboek 2002.1
Wetgeving monumentenzorg 1998