Uitgever Wolters Kluwer

Verbintenissen uit de wet en Schadevergoeding
Geef mij de feiten
Sociale zekerheid en de Euro
Fiscale brochures Het begrip ondernemer in de omzetbelasting
Fiscale brochures Kwijtscheldingswinst
Belastingzaken archief 1995 t/m 2000 NV5
International Financial Reporting Standards 2015-2016, NL-editie
International financial reporting standards 2014-2015
International financial reporting standards 2013-2014 (versie EU)
International financial reporting standards (versie EU) 2012-2013
Studiefinancieringsschijf 1999 update
Ons strafrecht 1 Het materiele strafrecht
Jeugd & Strafrecht
Auditing in de praktijk Het auditrapport
Jurisprudentie huurrecht 1950-2001, met vermelding van de rechtspraak van de Hoge Raad in 2002
Schuurman & Jordens Elektriciteitswet 1998
Handleiding boedelafwikkeling naar Nieuw Erfrecht
Mr. C. Asser's handleiding tot de beoefening van het Nederlands burgerlijk recht I Algemene bepalingen en rederij
Serie vanwege het Van der Heijden Instituut te Nijmegen Concernverhoudingen
De algemene aansprakelijkheidsverzekering