Nur Staats- en bestuursrecht

Nadeelcompensatie en onrechtmatige overheidsdaad
Bestuursrecht in het Awb-tijdperk
Vreemdelingencirculaire 2000 Pocket Editie 2015-01
Teksten vreemdelingenrecht 2012-2013
Teksten Vreemdelingenrecht
Over wetgeving derde herziene druk
Vreemdelingencirculaire 2000 Pocket
International Law, Human Right and other relevant documents
Het inreisverbod 2e druk
Sducommentaar Sdu Commentaar Wet Arbeid Vreemdelingen, Editie 2013
Teksten Internationaal Migratierecht deel 2
Vreemdelingencirculaire 2000 Pocket
Jaarboek Wetgeving voor de Binnenvaart deel 3
Fiscale wet- & Regelgeving Wetteksten 2013, Verzameling Belastingwetten.
Tekst & toelichting wet personenvervoer 2000, editie 2016
Teksten Internationaal Migratierecht Deel 2
Tekst & toelichting Aanbestedingswet 2016
Vreemdelingencirculaire 2000 Pocket Editie 2013-01
Vreemdelingencirculaire 2000 Pocket Editie 2016-01
SDU Commentaar Sdu Commentaar Europees Migratierecht, Editie 2013