Nur Staats- en bestuursrecht

Ars Aequi Jurisprudentie Jurisprudentie Staats- en bestuursrecht 1849-2015
Nadeelcompensatie en onrechtmatige overheidsdaad
Bestuursrecht in het Awb-tijdperk
Soevereiniteit of pluralisme ?
Boom Basics Bestuursrecht
Publicaties van de staatsrechtkring Functie en betekenis van de Grondwet
Boom Juridische studieboeken Bestuursrecht 1
Het Nederlands bestuursprocesrecht in theorie en praktijk
Juridische vaardigheden Vaardig met bestuursrecht
Bestuurlijk gedonder
Juridische vaardigheden Vaardig met staatsrecht
50 jaar Statuut van het Koninkrijk der Nederlanden & Staatsrechtelijke- en constitutionele ontwikkelingen in de Caribische delen van het Koninkrijk één jaar na de opheffing van de Nederlandse Antillen
Boom Juridische studieboeken Kern van het bestuursrecht
The right to self-determination and the dissolution of the Netherlands Antilles
Onderzoek en beleid-reeks WODC De Europese agenda van de Awb
Godsdienstvrijheid aan banden
HBO-reeks Bestuurs(proces)recht in kort bestek
Gemeenterecht
Boom Basics Staatsrecht
Het schip van staat