Nur Staats- en bestuursrecht

Ars Aequi Jurisprudentie Jurisprudentie Staats- en bestuursrecht 1849-2015
Staatsrecht van de landen van de Europese Unie
Wet openbaarheid van bestuur
Memo bestemmen en bouwen 2013
Jurisprudentiewijzer handhaving milieuwetgeving 2012
Tekst & Commentaar Ruimtelijk Bestuursrecht
Vraagbaak handhaving milieuwetgeving 2012
Tekst & commentaar: wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Zakboek Handhaving Milieuwetgeving 2012
Europocket 2012
Lexplicatie Dierziektebestrijding
Lexplicatie Wet op de ruimtelijke ordening
Europa in beeld Wegwijs in de EU: onderzoek
Lexplicatie Wet tot behoud van cultuurbezit
Lexplicatie Europese veterinaire wetgeving Dierenwelzijn en dierproeven
Jurisprudentiewijzer milieurecht 2012/2013
Rechtsbescherming tegen bestraffing in het strafrecht en het bestuursrecht
Pocket Milieuwetgeving 2012/2013
Lexplicatie Europese veterinaire wetgeving verboden stoffen en controles
Toegang tot het milieurecht 2012-2013