Nur Staats- en bestuursrecht

Nadeelcompensatie en onrechtmatige overheidsdaad
Lexplicatie Tabakswet
Doorwerking van de beginselen van behoorlijke rechtspleging in de bestuurlijke voorprocedures
Lexplicatie Wet milieubeheer
Lexplicatie Gemeenschappelijk landbouwbeleid deel II
Lexplicatie Wetgeving milieusubsidies en -vergoedingen
Lexplicatie Regelgeving inrichting landelijk gebied
Lexplicatie Bijzondere wetgeving milieu-eisen aan inrichtingen deel II
Lexplicatie Provinciewet
Lexplicatie Algemene wetgeving milieu-eisen aan inrichtingen I
De lokale rekenkamer
Lexplicatie Milieuwetgeving afval deel I
Wegwijzer Waterwet 2011
Lexplicatie Milieuwetgeving afval deel II
Fed fiscale studieserie Algemeen fiscaal bestuursrecht
Lexplicatie Overige regelgeving Wet bodembescherming
Wet bescherming persoonsgegevens in Europees perspectief
Tekstuitgave Wet milieubeheer 2011
Lexplicatie Wet op het voortgezet onderwijs
Tekstuitgave Ruimtelijk bestuursrecht 2011-001