Nur Exacte vakken en informatica HOGER ONDERWIJS

SIAM: Principles and Practices for Service Integration and Management
Scheikunde voor het laboratoriumonderwijs Basisboek
Basisboek wiskunde, 2e editie
Natuurkunde, deel 1, 4e herziene editie
Leerboek ICT-toepassingen
Leerboek Oracle PL/SQL
The IT4IT™ Reference Architecture, Version 2.0
Global Standards and Publications
The ITIL® Process Manual
IT4IT™ Foundation – Study Guide
Passing the ITIL® Foundation Exam - 2011 edition
ArchiMate® 3.0 Specification
Best practice Applicatieportfoliomanagement voor IT-complexiteitsreductie
ArchiMate® 3.0 – A Pocket Guide
Foundations of ITIL® 2011 Edition
Handig met getallen 4
De kleine prinses - maakt projectmanagement stoer - 2de druk
Rekenwerkboek 1b Hs. De Kempel
Best practice ITIL® 2011 Edition - A Pocket Guide
Rekenwerkboek 1a Hs. De Kempel