Uitgever Noordhoff Uitgevers B.V.

Meso economie en bedrijfsomgeving
Grondbeginselen der sociologie Arbeid, bedrijf en maatschappij
Levensverzekeringswiskunde
Elementaire Bedrijfseconomie
Werken met logistiek
Grondslagen van de marketing Werkboek
Grondslagen van het vermogensrecht 2 ondernemingsrecht
De analyse van de omgeving
Een praktijkgerichte benadering van organisatie en management
Een praktijkgerichte benadering van Organisatie en Management werkboek
Bedrijfseconomische analyses
Kwalitatief marktonderzoek
Beeldonderwijs en didactiek
Organisational behaviour
Basisboek Bedrijfseconomie
Basisboek bedrijfseconomie/Studenten uitwerkingen
Basisboek Bedrijfseconomie Opgaven
Algemene economie en bedrijfsomgeving Meso-Economie en bedrijfsomgeving
SPSS voor marktonderzoek
Laat maar zien