Uitgever Noordhoff Uitgevers B.V.

Meso economie en bedrijfsomgeving
Grondbeginselen der sociologie Arbeid, bedrijf en maatschappij
Basisboek Methoden en technieken
Levensverzekeringswiskunde
Inleiding tot de marketing
Elementaire Bedrijfseconomie
Werken met logistiek
Grondslagen van de marketing Werkboek
Grondslagen van het vermogensrecht 2 ondernemingsrecht
De analyse van de omgeving
Grondslagen van de marketing, werkboek en cases
Een praktijkgerichte benadering van organisatie en management
Een praktijkgerichte benadering van Organisatie en Management werkboek
Bedrijfseconomische analyses
Kwalitatief marktonderzoek
Beeldonderwijs en didactiek
Hoofdlijnen Nederlands Recht
Basisboek Bedrijfseconomie
Basisboek bedrijfseconomie/Studenten uitwerkingen
Basisboek Bedrijfseconomie Opgaven