Uitgever Coutinho

Leergrammatica Arabisch
Leisure!
Basisboek wiskunde en financiële rekenkunde
Basisboek kwantitatieve methoden - Statistiek met Exceltoepassingen
De APA-richtlijnen
Het event als strategisch marketinginstrument
De essentie van administratieve organisatie
Statistische toetsen in economische toepassingen
Met woorden in de weer
Praktische didactiek voor Engels in het basisonderwijs
Basisboek kwantitatieve methoden
Presentation Techniques
Geloof je het zelf ?!
Zakelijk schrijven
Basiswoordenlijst Zweeds
Basiscursus Fins 3 Lezen en leren
Tweede-taalverwerving en tweede-taalonderwijs
Kinderheesheid
Wetenschap of willekeur
Verstaanbaar spreken