De boeken van J. van Drongelen

Effectief Verplegen 2
Arboinformatie 30, Jongeren en Arbeid
Individueel arbeidsrecht 1 Vakantie en verlof
Serie Collectief Arbeidsrecht Wet op de ondernemingsraden
Parlementaire geschiedenis arbeidsrecht Wet op de ondernemingsraden
Individueel arbeidsrecht 2
Het ontslagrecht in de praktijk
Serie Collectief Arbeidsrecht Verlof op niet christelijke feestdagen in collectieve arbeidsovereenkomsten
Maritiem Arbeidsverdrag Implementatie van het maritiem arbeidsverdrag in de Nederlandse wetgeving
Arbeidsomstandighedenrecht De arbowet geschetst
Arbeidsomstandighedenrecht Certificering op het terrein van de arbeidsomstandigheden
Arbeid&Recht Thema's Het sociaal plan
Parlementaire geschiedenis arbeidsrecht Wet melding collectief ontslag
Serie Collectief Arbeidsrecht Geschillenregelingen in collectieve arbeidsovereenkomsten 3
Parlementaire geschiedenis arbeidsrecht Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs
Individueel Arbeidsrecht 3 delen
Individueel arbeidsrecht 3
Serie Individueel Arbeidsrecht Ontslagrecht
Parlementaire geschiedenis arbeidsrecht Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs
deel 1 Individueel arbeidsrecht
Arbeidsomstandighedenrecht Arbeidstijden gebundeld
Bijzondere bedingen aansprakelijkheid gelijke behandeling overgang van de onderneming
Arbeidsomstandighedenrecht
Tekt&Toelichting Arbeidstijdenwet, Editie 2013-2014
Serie Collectief Arbeidsrecht Wet op de ondernemingsraden
PS Special Ook de Vakantieregeling komt uit Europa 2015-003
Serie Collectief Arbeidsrecht Vakverenigingsvrijheid
Arbowetgeving Compact 2013-2014
Serie Collectief Arbeidsrecht De vrijheid van arbeidkeuze en de regeling van nevenarbeid in collectieve arbeidsovereenkomsten
Handboek Arbowet 2015-2016
Serie Collectief Arbeidsrecht De collectieve arbeidsovereenkomst en het algemeen verbindend verklaren van bepalingen daarvan 4
Handboek Arbobeleidsregels 2015-2016
Maritiem Arbeidsverdrag Implementatie van het maritiem arbeidsverdrag: de zeearbeidsovereenkomst
Handboek Arbowet 2014-2015
Maritiem Arbeidsverdrag Implementatie van het Maritiem Arbeidsverdrag in de Nederlandse wetgeving
Maritiem Arbeidsverdrag De goedkeuringswet van het Maritiem Arbeidsverdrag
Arbowetgeving Compact 2014-2015
Sociaal Recht: tussen behoud en vernieuwing
Arbeidsomstandighedenrecht Arbeidstijdenwet (inclusief Arbeidstijdenbesluit)
Arbeid&Recht Thema's Verbod van werktijdverkorting
Parlementaire geschiedenis arbeidsrecht Wet herziening Wet arbeid vreemdelingen
Arbeid&Recht Thema's De wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WMM)
Handboek Arbobeleidsregels Editie 2014-2015
Arbeid&Recht Thema's Van de afschaffing van het verbod van coaltie naar bescherming van de vrijheid van arbeid
Handboek Arbobeleidsregels 2013-2014
Arbeidsomstandighedenrecht, deel 5. De Arbowet geschetst
De wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (WAADI)
Serie Collectief Arbeidsrecht Vredesplicht- en openbreekclausules in collectieve arbeidsovereenkomsten
Handboek Arbobeleidsregels 2016-2017
CAO-recht
Handboek Arbowet 2016-2017
Handboek Arbowet 2013-2014
Serie Individueel Arbeidsrecht De overeenkomsten tot het verrichten van arbeid Vakantie en verlof
Lexplicatie Arbeidstijdenwet
mens-arbeid-recht
Handboek Arbowet 2009-2010
Serie Individueel Arbeidsrecht Ontslagrecht
Actueel recht voor P & O werkgeversaansprakelijkheid voor arbeidsongevallen en beroepsziekten
Ontslagprocedures in de publieke sector
Monografieen sociaal recht De ontslagpraktijk van het UWV

Zoek auteur op alfabet

Kies de beginletter van de auteur die je zoekt.